KALİTE | SOM CIVATA SOMUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DETAYLARA ODAKLANARAK
FARK YARATIR

KALİTE POLİTİKASI

SOM A.Ş., dünya pazarındaki payını sürekli arttırabilmek ve güvenilir bir marka olarak kalmak için, sürdürülebilir kalite performansı ile müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla, bağlantı elemanları faaliyet alanında;

Çalışanların tam katılımı ile tüm proses, ürün ve hizmet kalitesini belirlenen hedeflerde gerçekleştirecek ve geliştirecek,

Mükemmel ürün ve hizmet için gelişen teknolojilerden yararlanacak,

Alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme sağlanacak,

Müşteriler ile uzun süreli işbirliği ve güvene dayalı diyalog kurulacaktır.

KALİTE
SERTİFİKALARI

  • Ford Q1 Kalite Ödülü
  • IATF 16949: 2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001: 2018 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

KALİTE LABORATUVARI

Yüksek teknolojik ekipmanlar ile donatılmış labaratuvarımız uluslararası geçerliliği olan  

ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesine sahiptir.Avrupa menşeli cihazlar ve alanında eğitimli

ve yetkin personel ile güvenilir ve hızlı sonuçlar elde edilmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde ve çevreye duyarlı bir firma olarak;

Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, ürün ve faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamayı ve uygulamayı,

Soğuk dövme ve diş açma üretim süreçleri ile diğer süreçlerimizde ortaya çıkan ve çevreye zarar verebilecek her türlü tehlikeli atık ve kirlilik yaratan emisyonu ile geri dönüşümlü atıkların yeniden kazanımını etkin biçimde kontrol altında tutmayı, 

Ürettiğimiz ürünü kullanım sırasında ve kullanım ömrü sonundaki çevresel etkilerini kontrol altına almayı, 

Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşüm imkânı olan malzemelerin yeniden kullanımını sağlamayı, 

Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı, 

Oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi, 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları maddelerinden “Çevre ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik”, konularında çalışmalar yapmayı,


çevre politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkeleri gözeterek çalışacağımızı taahhüt ederiz.

İSG POLİTİKASI

SOM A.Ş olarak çalışanlarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali içerisinde olması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda;

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin temelinde çalışanlarımız bulunmaktadır. Çalışan katılımı sağlanmadan başarıya ulaşılamayacağının bilincindeyiz. Bu sebeple İSG politikamızın her aşamasında her birimden çalışanımız görev almaktadır.

Çalışanlarda aidiyet duygusunun gelişimine büyük özen gösterirken, şirket kurum vizyonuna uyum sağlayan çalışanlarıyla birlikte başarılı bir geleceği birlikte paylaşmayı hedeflemektedir.

Her üretim aşamasına çalışanlarımızı dahil ederek, alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yönelik kararlara çalışanlarımızı ortak ediyoruz.

Eğitim, iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın mesleki yeterliliğinin yanında üretim aşamalarına özgü iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlamaları ve aldıkları eğitimin pratikte yerini bulması vazgeçilmez bir unsurumuzdur.

Sektörümüzde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bilincindeyiz. Amacımız sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığıdır.

İş sağlığı ve güvenliğine yaptığımız yatırımın, firmamızın ve çalışanlarımızın geleceğine atılmış mutlu adımlar olduğunu biliyoruz. Bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz.

Kaynağında çözüm yöntemleri ve toplu koruma sağlamak firmamızın önceliğidir.

Faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu risklerle ilgili hedef ve planlar oluşturmayı ve gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.

DETAYLARA ODAKLANARAK
FARK YARATIR

KALİTE POLİTİKASI

SOM A.Ş., dünya pazarındaki payını sürekli arttırabilmek ve güvenilir bir marka olarak kalmak için, sürdürülebilir kalite performansı ile müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedeflemektedir.

Bu amaçla, bağlantı elemanları faaliyet alanında;

Çalışanların tam katılımı ile tüm proses, ürün ve hizmet kalitesini belirlenen hedeflerde gerçekleştirecek ve geliştirecek,

Mükemmel ürün ve hizmet için gelişen teknolojilerden yararlanacak,

Alınan tüm sonuçlarda sürekli iyileştirme sağlanacak,

Müşteriler ile uzun süreli işbirliği ve güvene dayalı diyalog kurulacaktır.

KALİTE
SERTİFİKALARI

  • Ford Q1 Kalite Ödülü
  • IATF 16949: 2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi
  • ISO 45001: 2018 İş Güvenliği Yönetim Sistemi

KALİTE LABORATUVARI

Yüksek teknolojik ekipmanlar ile donatılmış labaratuvarımız uluslararası geçerliliği olan  

ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesine sahiptir.Avrupa menşeli cihazlar ve alanında eğitimli

ve yetkin personel ile güvenilir ve hızlı sonuçlar elde edilmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde ve çevreye duyarlı bir firma olarak;

Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, ürün ve faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamayı ve uygulamayı,

Soğuk dövme ve diş açma üretim süreçleri ile diğer süreçlerimizde ortaya çıkan ve çevreye zarar verebilecek her türlü tehlikeli atık ve kirlilik yaratan emisyonu ile geri dönüşümlü atıkların yeniden kazanımını etkin biçimde kontrol altında tutmayı, 

Ürettiğimiz ürünü kullanım sırasında ve kullanım ömrü sonundaki çevresel etkilerini kontrol altına almayı, 

Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşüm imkânı olan malzemelerin yeniden kullanımını sağlamayı, 

Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı, 

Oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi, 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları maddelerinden “Çevre ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik”, konularında çalışmalar yapmayı,


çevre politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkeleri gözeterek çalışacağımızı taahhüt ederiz.

İSG POLİTİKASI

SOM A.Ş olarak çalışanlarımızın bedensel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali içerisinde olması birincil hedefimizdir. Bu kapsamda;

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin temelinde çalışanlarımız bulunmaktadır. Çalışan katılımı sağlanmadan başarıya ulaşılamayacağının bilincindeyiz. Bu sebeple İSG politikamızın her aşamasında her birimden çalışanımız görev almaktadır.

Çalışanlarda aidiyet duygusunun gelişimine büyük özen gösterirken, şirket kurum vizyonuna uyum sağlayan çalışanlarıyla birlikte başarılı bir geleceği birlikte paylaşmayı hedeflemektedir.

Her üretim aşamasına çalışanlarımızı dahil ederek, alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine yönelik kararlara çalışanlarımızı ortak ediyoruz.

Eğitim, iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın mesleki yeterliliğinin yanında üretim aşamalarına özgü iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlamaları ve aldıkları eğitimin pratikte yerini bulması vazgeçilmez bir unsurumuzdur.

Sektörümüzde meydana gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının bilincindeyiz. Amacımız sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığıdır.

İş sağlığı ve güvenliğine yaptığımız yatırımın, firmamızın ve çalışanlarımızın geleceğine atılmış mutlu adımlar olduğunu biliyoruz. Bu konuda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz.

Kaynağında çözüm yöntemleri ve toplu koruma sağlamak firmamızın önceliğidir.

Faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu risklerle ilgili hedef ve planlar oluşturmayı ve gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.