Çevre Politikamız

SOM A.Ş. olarak ;

Üretim faaliyetleri kapsamımızdan kaynaklanan çevresel etkilerin kontrol altına alınması, izlenmesi ve azaltılması gibi çalışmaları tüm çalışanların katılımıyla çevre bilinci içerisinde yürütmekteyiz.

Bu kapsamda ayrıca; söz konusu üretim faaliyetlerimize yönelik üretim süreçlerini, ürünün faydalı ömür sürecinde de kontrol altında tutmaktayız.

Üst Yönetimin ve tüm çalışanların katılımıyla kurulan ve yürütülmeye başlanan çevre yönetimi sistemimiz, 2006 yılında belgelendirme kuruluşu Bureau Veritas’ın gerçekleştirdiği sistem denetlemesinde “ISO 14001:2004 Çevre Sistem Belgesi”ni almaya uygun görüldü.

SOM A.Ş.,oluşturmuş olduğu çevre politikasıyla sosyal sorumluluk ve çevre bilincini temel ilkeleri haline getirmiştir.

ÇEVRE POLİTİKASI

— Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde ve çevreye duyarlı bir firma olarak:

— Sürekli gelişme ve iyileşme prensibini esas alarak, ürün ve faaliyetlerimizi, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamayı ve uygulamayı,

— Presleme ve diş çekme üretim süreçleri ile diğer süreçlerimizde ortaya çıkan ve çevreye zarar verebilecek her türlü tehlikeli atık ve kirlilik yaratan emisyonu ile geri dönüşümlü atıkların yeniden kazanımını etkin biçimde kontrol altında tutmayı,

— Ürettiğimiz somunun kullanım sırasında ve kullanım ömrü sonundaki çevresel etkilerini kontrol altına almayı,

— Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşüm imkanı olan malzemelerin yeniden kullanımını sağlamayı,

— Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevre bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı,

— Oluşan çevre boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi,

 çevre politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkeleri gözeterek çalışacağımızı,

 Taahhüt ederiz.