İSG Politikamız

“Sosyal sorumluluklarımızın bilincinde ve iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı bir firma olarak:

  • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemeyi ve İSG yönetimini ve İSG performansını sürekli iyileştirmeyi,

  • Tehlikelerimizi belirleyip risklerimizi değerlendirerek yok etmeyi ya da kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,

  • Güncel teknolojileri kullanarak çalışma ortamımızı güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi,

  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin iş sağlığı ve güvenliği bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve iyileştirmeler yapmayı,

  • Oluşan iş sağlığı boyutlarıyla bağlantılı yasal sorumluluklarını yerine getirmeyi,

iş sağlığı ve güvenliği politikamızın temel ilkeleri olarak benimser, faaliyetlerimizin her aşamasında bu ilkeleri gözeterek çalışacağımızı taahhüt ederiz.“